17 oktober 2019 - 30 oktober 2019 ,

Roadshow CO2-prestatieladder voor overheden

Deze roadshow is bedoeld voor bestuurders van overheden, interne opdrachtgevers/budgethouders, (beleids)-medewerkers en duurzaamheidscoördinatoren, en strategisch inkopers.

In de lijn van het Klimaatakkoord gaan overheden aan de slag met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verder professionaliseren van  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Tijdens de roadshow horen de deelnemers in één middag hoe de overheid het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder uw organisatie structureel te verduurzamen. Ook leren ze hoe ze het instrument kunt gebruiken bij inkoop en handhaving. In diverse interactieve sessies vertellen al gecertificeerde overheden hoe de CO2-Prestatieladder hen helpt bij het monitoren en verduurzamen van de CO2-uitstoot, het realiseren van intern draagvlak en maatschappelijk opdrachtgeverschap en het bepalen van een MVI plan van aanpak.De focus van de roadshows ligt op het certificeren van overheden. Na deze middag hebben ze alle middelen om zelf aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder.

Locaties en tijdstip
* 17 oktober in Groningen, Provinciehuis Groningen, van 12:30 tot 16:30.
* 24 oktober in Roermond, Waterschapsbedrijf Limburg, van 13:30 tot 17:00.
* 30 oktober in Den Haag, Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, van 13:30 tot 17:00.

Meer informatie en aanmelden