07 april 2022 , Online

Aan de slag met de Omgevingswet

Welke zaken moeten er geregeld zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet? Hoe betrek ik het lijnmanagement? Tijdens de Inspiratie dag implementatie Omgevingswet organiseert Breed netwerk een online sessie specifiek voor projectleiders en programmamanagers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Welke zaken moeten er geregeld zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet? Hoe betrek ik het lijnmanagement? Tijdens de Inspiratie dag implementatie Omgevingswet organiseert Breed netwerk een online sessie specifiek voor projectleiders en programmamanagers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Deze sessie biedt de mogelijkheid van gedachten te wisselen over de implementatie-opgave en aanpak tot inwerkingtreding, naar verwachting op 1 januari 2023.
• Welke zaken moeten er geregeld zijn?
• Welke ondersteuning bieden we hiervoor?
• Hoe betrek ik binnen mijn eigen organisatie het lijnmanagement?
• Wat moet er minimaal werken in de DSO-keten en hoe weten we of dat werkt?
• Welke voorzieningen kunnen we bieden als er onverwachts een kink in de kabel blijkt te zijn?
• Hoe vergevorderd is mijn organisatie met de implementatie in vergelijking tot bijvoorbeeld andere gemeenten?
• Welke kansen en risico’s brengt dat met zich mee?
• Wat kan ik zelf doen vanuit mijn rol om de regionale keten op gang te brengen zoals afspraken maken en deze oefenen?

Programma
Het programma bestaat uit korte presentaties over dat wat beschikbaar is ter ondersteuning. Hierna is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan hierover, zowel projectleiders en programmamanagers onderling als met vertegenwoordigers vanuit de koepels en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Onderwerpen die op het programma staan:
• De Hoofdroute en Route 2022 (geactualiseerde versie): welke acties centraal en welke lokaal?
• Minimale eisen en minimale acties
• De Kenniskaart van de VNG
• DSO-LV: indringend testen en Tijdelijke Alternatieve Maatregelen
• Hulp bij implementatie: ondersteuningsaanbod vanuit de koepels en het programma Aan de slag met de Omgevingswet:
◦ Hulp bij inregelen en oefenen
◦ Hulp bij continueren dienstverlening (serviceketen)
◦ Hulp bij samenwerking in de regio
◦ Hulp van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO)

Locatie en tijd
• Online
• 11.30 – 13.00 uur

Doelgroep
• Deze online sessie is specifiek bedoeld voor projectleiders en programmamanagers van gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast nodigen wij softwareleveranciers en adviesbureaus van harte uit om zich aan te melden als deelnemer.

Kosten
• Deelname is gratis.

Aanmelden
• Projectleiders en programmamanagers van gemeenten, provincies en waterschappen, softwareleveranciers en medewerkers van adviesbureaus kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.