13 februari 2020 16:00 ,

Adviespresentatie

Decentrale taak is politieke zaak

Op donderdag 13 februari presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’. Het advies gaat over de invloed van de decentralisaties in het sociaal domein op het functioneren van de lokale democratie. De presentatie vindt plaats in de Atriumlezing van de VNG.

Programma

  • 16.00 – 16.05 uur: Welkomstwoord Jantine Kriens, algemeen directeur VNG
  • 16.05 – 16.20 uur: Atriumlezing door Albertine van Vliet-Kuiper, raadslid ROB, over de lokale democratie na de drie decentralisaties in het sociaal domein
  • 16.20 – 16.35 uur: Overhandiging advies aan dhr. Bahreddine Belhaj, voorzitter van Vereniging voor Raadsleden
  • 16.35 – 16.45 uur: Co-referaat van dhr. prof. dr. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden (Thorbecke leerstoel)
  • 16.45 – 17.15 uur: Paneldiscussie (interactief met de zaal) onder begeleiding van een moderator
  • 17.15 uur: Afsluiting met aansluitend netwerkborrel

Klik hier voor meer informatie