21 januari 2016 , CINEMEC-theater in Utrecht

Beste Bestuurder 2015

Thema van deze middag ‘In naam van de burger!’, over nut en noodzaak van burgerparticipatie

Naast de verkiezing van de Beste Bestuurder krijg je deze middag een doorkijkje naar 2016. Wat staat er te gebeuren, wat zijn de uitdagingen, waar liggen de kansen?