16 januari 2018 ,

Big Improvement Day

Trots zijn op wat goed gaat is niet vanzelfsprekend in ons land. De Big Improvement Day (BID) is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen voor de meest positieve dag van het jaar.

De Big Improvement Day is de positieve tegenhanger van Prinsjesdag, waar wordt stilgestaan bij wat goed gaat en hoe het nog beter kan. Datum: 16 januari.