18 maart 2019 - 21 maart 2019 , Theater Gooiland, Hilversum

Conferentie Nederland Digitaal

Van maandag 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vindt de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselen kennis uit en slaan de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Het thema van deze eerste editie is: kunstmatige intelligentie (AI).

Drie evenementen
De Conferentie Nederland Digitaal bestaat uit drie evenementen: het Smart Industry JaareventICT.OPEN2019 en de Nederland Digitaal Dag. Op die manier brengen we zoveel mogelijk relevante partijen samen. Als bezoeker bepaalt u zelf of u aan één of meerdere evenementen deelneemt. U meldt zich per evenement apart aan.

Katalysator
Digitalisering verandert onze economie en samenleving. Om de kansen die dit biedt te benutten en uitdagingen van deze transformatie aan te pakken is samenwerking nodig. Tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het kabinet heeft daarom het initiatief genomen tot de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. De Conferentie Nederland Digitaal brengt partijen bij elkaar en is een katalysator voor samenwerking. Hiermee geven we een impuls aan de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Kunstmatige intelligentie
Het overkoepelende thema van de conferentieweek is ‘kunstmatige intelligentie’. In de programmering komt dit als rode draad terug. Bijvoorbeeld in onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek, ethische vraagstukken en maatschappelijke en economische toepassingen.

Doel is om kennis en inspiratie te delen en acties aan elkaar te verbinden. Dit gebeurt onder andere in debatten, workshops, plenaire sessies en een doorlopende innovatiemarkt. Het programma wordt de komende weken ingevuld.

Meer informatie en aanmelden.