17 april 2019 9:30 uur , Burgers Zoo, Arnhem

Congres Burgerinitiatieven

Hoe zorg je er als professional voor dat een idee van een inwoner wordt uitgewerkt tot een concreet plan dat ook nog eens binnen de kaders van de organisatie past? En moet dat eigenlijk wel? Hoe creëer je vertrouwen en werk je samen met heel veel verschillende partijen die misschien allemaal andere belangen hebben? Het zichtbaar maken van de maatschappelijke en economische waarde van een burgerinitiatief is ook niet altijd even makkelijk. En hoe ga je om met de bestuurlijke verantwoording en budgettering binnen jouw organisatie?

Om professionals hierin te ondersteunen, organiseert A+O fonds Gemeenten op woensdag 17 april een Congres Burgerinitiatieven.

Meer informatie over het programma volgt

Datum en locatie
Woensdag 17 april 2019
Arnhem, Burgers Zoo
De bijeenkomst is van 9.30 uur tot 14.30 uur, inclusief lunch.

Deelname is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en jij je niet tijdig afmeldt, worden er  kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het werkatelier. Wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Stuur een mail naar sociaaldomein@aeno.nl of bel met 070-7630030.

Graag aanmelden met zakelijk e-mailadres!