05 april 2017 , De Fabrique

Congres digitale agenda 2020

Samen organiseren

We staan midden in de informatiesamenleving. Iedereen beschikt over steeds meer informatie, in allerlei vormen. Van gemeenten wordt dienstverlening verwacht die niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige ontwikkelingen. Dat vraagt van gemeenten flexibiliteit en innovatievermogen èn een beweging van samen organiseren en samen doen. Daarbij worden ze ondersteund door VNG en KING. Dat is hèt thema van het congres Digitale Agenda 202 – Samen Organiseren van VNG/KING op 5 april 2017.

Dit heeft het Congres Digitale Agenda 2020 u te bieden:

  1. Programma met interactieve sessies, informatiemarkten, netwerktafels en discussieplatforms;
  2. Een plenair gedeelte met onder andere Franc Weerwind (burgemeester Almere en voorzitter Commissie D&I van de VNG);
  3. Aandacht voor verschillende beleidsdomeinen, actuele thema’s en zes doelstellingen: ‘Verder brengen van innovatie en onderzoek’, ‘Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur’, ‘Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap’, ‘Meer datagedreven werken’, ‘Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers’ en ‘Informatiebeveiliging en privacy’;
  4. Meer inzicht in waar uw gemeente staat en wat er mogelijk is om de informatiesamenleving met beide handen aan te pakken;
  5. Een warm welkom in de gemeente Turfbrug – een gemeente die haar uitdagingen, oplossingen en lessen met u zal delen.

Omdat het inspelen op de ontwikkelingen in de informatiesamenleving een integrale aanpak van de gemeentelijke organisatie vraagt, is het programma afgestemd op gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A-managers en betrokken professionals. Zo kunt u samen vanuit uw gemeentelijke doelstellingen bepalen hoe u invulling kunt geven aan uw digitale agenda.

Aanmelden voor het congres