28 maart 2018 09:00 , De Fabrique

Congres VNG Realisatie

Back to the future

VNG realisatie organiseert op 28 maart het congres ‘Back to the future’. Samen de grenzen verleggen en terugkijken vanuit de toekomst. Welke keuzes hebben een zo stevig fundament neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken? Een congres met interactieve sessies, netwerkcafe’s, informatiemarkten en discussieplatforms over actuele thema’s.

Tijdens het congres is er ook aandacht voor maatschappelijke opgaven, verschillende beleidsdomeinen en de bijbehorende gemeentelijke doelstellingen. U krijgt meer zicht op wat andere gemeenten te bieden hebben en wat voor mogelijkheden er zijn voor een verbeterde uitvoering zodat u de informatiesamenleving met beide handen aan kunt pakken.

Doelgroep
Het programma is afgestemd op gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken uitvoerders.