13 maart 2019 9:00 , Le Fabrique

Congrestival Samen organiseren: durf en vertrouwen

Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om het beter en anders te doen, vertrouwen om dit met elkaar te doen. Maar wat betekent dit precies en hoe vult u dat in?

Gemeenten komen op 13 maart 2019 bij elkaar om hun uitvoeringsvraagstukken binnen maatschappelijke opgaven te verkennen en concrete oplossingen te delen. VNG Realisatie kiest dit keer voor de vorm van een congrestival: een combinatie van een inhoudelijk congres en een informeel en verbindend festival met inspirerende initiatieven en praktijkvoorbeelden. Voor én door gemeenten en met de mens centraal.

Ieder domein een eigen plein
Elk domein krijgt een plein waar gemeenten hun dilemma’s bespreken, oplossingen delen, leveranciers hun toepassingen laten zien, inwoners vertellen over hun ervaringen en waar innovaties worden gepresenteerd. De pleinen:

  • Sociaal domein
  • Fysiek domein
  • Dienstverlening
  • Openbaar bestuur en veiligheid

Pleinen over randvoorwaardelijke onderwerpen
Daarnaast zijn er pleinen over onderwerpen die randvoorwaardelijk zijn voor alle opgaven en vraagstukken:

  • Digitale identiteit
  • Collectieve infrastructuur inclusief Common Ground
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • Beheer en inkoop
  • Datascience en monitoring

Fasterclasses
Over alle vraagstukken en onderwerpen worden daarnaast workshops en ‘fasterclasses’ gegeven.

Doelgroep
Gemeenten kunnen de opgaven waar zij voor staan alleen in samenwerking oplossen. De doelgroep van het Congrestival is dan ook een combinatie van verschillende rollen en functies: gemeentesecretarissen, hoofden, managers en directeuren van de vier domeinen en medewerkers die zich bezighouden met informatiemanagement en I&A.

Meer informatie en aanmelden.