16 november 2018 , De Prodentfabriek

Dag van de Lokale Democratie

De Dag van de Lokale Democratie is een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. Dit evenement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Democratic Challenge en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Hoe bereik je afzijdige inwoners en betrek je hen weer bij het lokale democratische proces? Hoe maak je mensen enthousiast voor het politieke ambt? Wat maakt een bestuurder tot een beste bestuurder? Hoe werkt een burgerbegroting en wat kun je ermee?

Koplopers uit binnen- en buitenland delen successen en ervaringen uit recente praktijkvoorbeelden van democratische vernieuwing zoals burgertoppen en innovatie- en datalabs. Topwetenschappers presenteren de laatste inzichten uit hun onderzoeken en in speeddatesessies beantwoorden experts en collega-bestuurders prangende vragen. Loop binnen in de democratische winkel en vind producten waarmee jij jouw lokale democratie morgen al een boost kunt geven. Van een burgerbegrotingsspel of een tool voor effectieve lokale driehoeken tot een overzicht van nieuwe vergadermanieren van de raad.

Heb je tussendoor nog wat tijd? Dan kun je ook nog de werkplaats bezoeken, waar wetenschappers, burgerinitiatiefnemers en koplopergemeenten achter de schermen sleutelen aan een nieuwe generatie vernuftige oplossingen om de lokale democratie meer van deze tijd te maken.

Meer informatie over de Dag van de Lokale Democratie