20 maart 2023 ,

Dag van het bestuur

Een democratisch bestuur dat werkt voor inwoners. Dat inspeelt op signalen uit de samenleving en samen met burgers, bedrijven en instellingen resultaat bereikt. Responsief en slagvaardig! Daarover kennis opdoen en leren staan centraal tijdens de Dag van het Bestuur op 20 maart aanstaande in Leiden als ‘levend laboratorium’.

Bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en anderen met interesse in democratie en bestuur maken kennis met nieuwe inzichten en met ervaringen uit de praktijk, niet alleen uit Leiden maar vanuit het hele land. Zij gaan samen met ruim honderd sprekers op zoek naar nieuwe oplossingen.

Tal van actuele onderwerpen komt voorbij. Hoe ga je slagvaardig om met een acute crisis zoals de opvang van Oekraïners? Hoe krijgt de betrokkenheid en participatie van inwoners vorm en wat kan een middel als een burgerberaad toevoegen? Hoe werk je effectief samen met alle mogelijke stakeholders aan opgaven als de energietransitie en woningbouw? Hoe realiseer en meet je concreet resultaat? Hoe versterk je de weerbaarheid van het lokaal- en regionaal bestuur tegen agressie en dreigementen?

In de ochtend geven minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Leidse burgemeester Henri Lenferink en wetenschappers Katrien Termeer (WUR), Theo Schuyt (VU) en Geerten Boogaard (UL) het startschot. Daarna kiezen deelnemers de verdieping op over onderwerpen als herstel van vertrouwen tussen overheid en burgers, slagkracht in de uitvoering, democratische innovaties, en de rol van ambtenaren in het bestuur.

In de middag gaan de deelnemers in verschillende groepen (te voet, per fiets, boot en bus) op pad om te kijken hoe het bestuur in Leiden en omgeving in de praktijk uitpakt. Van burgerinitiatief Singelpark tot kenniscluster Bio Science Park, van Oekraïne-opvang tot Heineken in Zoeterwoude, van de woningbouw op Vliegbasis Valkenburg in Katwijk tot natuur-inclusief boeren op Het Land van Ons in Oud Ade.

Bekijk het volledige programma en schrijf je hier in!