09 maart 2016 09:00 , Provinciehuis Zuid-Holland

Dag van de Denktanks: Doorbraken

"Doen is het nieuwe denken"

Doorbraken is het motto van de tweede editie van de Dag van de Denktanks op 9 maart in Den Haag, met toonaangevende denktanks en deelnemers uit alle geledingen van het openbaar bestuur en de universiteiten. Tijdens interactieve sessies in het Provinciehuis presenteren denktanks als de WRR, de Raad voor het Openbaar Bestuur, Movisie, het Rathenau Instituut, Kennisland, NSOB Denktank, Platform 31, het Instituut voor Publieke Waarden, Drift, Public Space en Social Enterprise ieder een pleidooi voor een urgente innovatie (‘doorbraak’). De workshops omvatten een reeks van maatschappelijke vraagstukken en beleidssectoren. Deelnemers aan de workshops wordt gevraagd mee- en tegen te denken.

Parallel aan de workshops werken in opdracht van Jan-Kees Goet, DG Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en nationaal ambtelijk coördinator vluchtelingenstroom twee unieke, eendaagse ‘guerrilla-denktanks’ een dag lang aan oplossingen voor de vluchtelingen problematiek. De multidisciplinaire ‘experts-denktank’ bestaat uit stafleden van een reeks kennisbastions zoals onder meer het CPB, het SCP, de WRR, de adviescommissie Vreemdelingenzaken, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. De ‘publieksdenktank’ bestaat uit maximaal 25 bezoekers van de Dag van de Denktanks die zich voor deelname hebben opgegeven. Aan het eind van de dag presenteren beide denktanks plenair hun adviezen, en discussiëren erover met Jan-Kees Goet en de zaal.

De dag wordt ingeleid door onze gastheren Jaap Smit, Commissaris van de Koning en Jan Herman de Baas, provinciesecretaris bij de provincie Zuid-Holland, onze gastheren. Dr. Tamara Metze verbonden als associate professor bij de Universiteit van Tilburg verzorgt de openingskeynote over eigentijds kenniswerk.

De dag wordt georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde. VB-voorzitter prof. Paul ’t Hart treedt op als dagvoorzitter.