16 april 2016 12.45 uur , Theater De NWE Vorst

Dag van de Filosofie

Op zaterdag 16 april aanstaande vindt de Dag van de Filosofie plaats, een jaarlijks evenement in Tilburg dat georganiseerd wordt in het kader van de nationale Maand van de Filosofie. Het thema van dit jaar is Grenzen.

Grenzen is een thema dat o.a. door de vluchtelingencrisis en het terrorisme midden in de actualiteit staat, een thema ook dat vraagt om filosofische reflectie. Niet alleen filosofen, maar ook wetenschappers, politici en kunstenaars zullen op deze Dag van de Filosofie proberen licht te werpen op het verschijnsel grenzen. Er zullen sessies worden gehouden over de volgende deelthema’s:

– De grenzen van Europa in humanitair perspectief; hoe behandelen wij vluchtelingen en waarom? Mogen wij grenzen sluiten voor vluchtelingen? Zijn grenzen een voorwaarde voor beschaving?

– De grenzen van de staat: staten en internationale verbanden, de wederzijdse grenzen van staat en markt en die van staat en religie.

– Binnen- en buitengrenzen van de filosofie: levert de oosterse filosofie andere benaderingen op van actuele vragen dan de westerse? Moeten filosofen ook sociaal en politiek actief zijn?

– Extremisme en terrorisme: angst en afstand; de monotheïstische religies, tolerantie en democratie. Moeten grenzen aan de vrijheid geaccepteerd worden?

– Grenzen van het denken: de neurowetenschappen vertellen ons steeds meer details over de werking van het brein; wat kunnen zij uiteindelijk verklaren over ons denken?

– Kunst en engagement: welke betekenis kunnen kunst en kunstenaars hebben voorbij de grenzen van de kunst? Waarom vonden wij de pianist buiten het Bataclan theater belangrijk?

De dag wordt om 12.45 uur officieel geopend door Mario Jacobs, wethouder van de gemeente Tilburg met o.a. asielbeleid in zijn portefeuille. Daarop aansluitend stelt de vooraanstaande Britse socioloog en dwarsdenker Frank Furedi (University van Kent) ons de vraag Can humanity live without borders? Sprekers als Paul Scheffer, Stine Jensen, Tinkebell, Jan-Jaap de Ruijter, Julian Kiverstein en vele anderen geven voordrachten over het onderwerp of gaan met elkaar in debat.