Rumoer rond aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, datamisbruik en de snelle opkomst van #MeToo. Integriteit is een actueel thema. Tijdens de Dag van de Integriteit op 27 september 2018 worden met professionals in de (semi-)publieke sector verkennen de grenzen van integriteit verkend.

Deze dag volgt op de Nacht van de Integriteit, op woensdagavond 26 september. Samen vormen deze activiteiten hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector.

Dr. Pauline Voortman, auteur van het boek Vertrouwen werkt vertelt in haar lezing waarom vertrouwen de basis is voor het werken aan integriteit en hoe je vertrouwen kunt bevorderen en beïnvloeden. Wederzijds vertrouwen zorgt in organisaties voor gezonde tegenspraak. Het bevordert dat medewerkers om hulp vragen, elkaar aanspreken op gedrag, (openlijk) fouten durven maken, kritisch zijn op eigen prestaties en mogelijke misstanden melden.

‘Een volledig transparante wereld is afschuwwekkend en totalitair’, schrijft prof. dr. Paul Frissen in zijn boek Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie. In de middaglezing gaat hij in op de grenzen van transparantie en het belang van geheimen. Zonder geheimen is de burger niet vrij, en zonder geheimhouding kan de staat de vrijheid van de burger niet beschermen. Aan de hand van voorbeelden bespreekt Frissen wat dat betekent voor integriteit.

Prof. dr. Zeger van der Wal vat aan het einde van de middag samen wat de Dag en Nacht van de Integriteit hebben opgebracht.

Deelsessies
Naast het plenaire programma zijn er vijf deelsessies georganiseerd:

  1. Motieven, gedrag en integriteit – gemotiveerde werknemer is goud waard voor (integere) organisatie
  2. Integriteit aan de grenzen van het publieke domein
  3. Film over integriteit met paneldiscussie
  4. Integriteit en de rol van angst in organisaties
  5. #MeToo-monoloog

Praktische informatie
De Dag van de Integriteit wordt gehouden op 27 september 2018 van 09.30 – 16.30 uur. Deelname kost 275 euro, exclusief btw.

Aanmelden
Bent u betrokken bij de integriteit in de (semi-) publieke sector en wilt u de dag bijwonen? Schrijf u dan in via de website van het CAOP.

De Dag en Nacht van de Integriteit zijn georganiseerd door het CAOP, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.