17 november 2017 09:00 , De Woonindustrie

Dag van de Lokale Democratie

Een dag vol voorbeelden en handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten.

Hoe bereik je afzijdige inwoners en betrek je hen weer bij het lokale democratische proces? Hoe kan je mensen enthousiasmeren om zelf regie te nemen over hun directe leefomgeving? Hoe werkt een burgerbegroting en wat kun je ermee? Hoe maak je mensen enthousiast voor het politieke ambt? Hoe kan je open data inzetten bij een betere controle van het gemeentebestuur?

Koplopers uit binnen- en buitenland delen successen en ervaringen uit recente praktijkvoorbeelden van democratische vernieuwing zoals burgertoppen en innovatie- en datalabs. Topwetenschappers presenteren de laatste inzichten uit hun onderzoeken en in speeddatesessies beantwoorden experts en collega-bestuurders prangende vragen. Loop binnen in de democratische winkel en vind producten waarmee u uw lokale democratie morgen al een boost kunt geven. Van een burgerbegrotingsspel of een toolkit loting tot een overzicht van de beste digitale participatietools. Probeer ze uit, neem ze mee!

Heeft u tussendoor nog tijd? Dan kunt u de werkplaats bezoeken, waar wetenschappers, burgerinitiatiefnemers en koplopergemeenten achter de schermen sleutelen aan een nieuwe generatie vernuftige oplossingen

Dit evenement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.