01 november 2018 ,

Dialoogtafel Denken over Data

Den Bosch Data Week

Hoe kunnen wij de samenleving digitaal weerbaarder maken? Wat kan de overheid om beter beleid te maken en beter en transparanter te verantwoorden? Hoe zorgt de overheid voor transparantie van algoritmes en de herleidbaarheid van een besluit? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de dialoogtafel Denken over data die Publiek Denken op 1 november organiseert tijdens de Den Bosch Data Week in ‘s-Hertogenbosch.

Net als in het bedrijfsleven is er geen overheidstaak meer denkbaar zonder ict en data. Door datagestuurde digitalisering kan de overheid haar dienstverlening optimaliseren en kan het de burgers veel goeds brengen. Daarnaast wordt van de overheid verwacht dat ze antwoorden heeft op de vraag hoe we tegen digitalisering van de samenleving aankijken. Ook moet zij daarbij oog hebben voor publieke belangen als mobiliteit, veiligheid, de rechtsstaat of onze vrijheid daarin. In een samenleving waarin het gebruik van data door overheid, bedrijfsleven, overige organisaties en burgers een snelle opmars maakt en waar algoritmes steeds meer de spelregels bepalen is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat de overheid haar rol oppakt. 

Maar er is ook een keerzijde bij datagestuurde digitalisering. Kijk bijvoorbeeld naar Cambridge Analytica die het campagneteam van Trump aan de Facebook-gebruikersprofielen van vijftig miljoen Amerikaanse kiezers hielp zonder dat die daar erg in hadden. Duidelijk is dat onze privacy door verdergaande digitalisering steeds meer op de tocht komt te staan. Met de komst van de AVG maakt de privacyregelgeving een moderniseringsslag. Door strengere regels en krachtige correctiemiddelen voor toezichthouders.

Panelleden
Aan het discussiepanel nemen onder andere deel:
* Jack Mikkers (burgemeester Den Bosch tevens gespreksleider van de dialoogtafel)
* Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut)
* Bernard Steunenberg (hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden)
* Marietje Schaake (D66-Europarlementslid)
* Michel van Leeuwen (directeur Cybersecurity (a.i.) ministerie van Veiligheid en Justitie)

Programma
* 14:00 uur inloop
* 14:15 tot 15.00 uur eerste helft debat
* 15.00 tot 15.15 uur pauze
* 15.15 tot 15.45 uur key note door staatssecretaris Raymond Knops
* 15.45 uur tot 16.00 pauze
*16.00 uur tot 16.45 uur tweede helft debat

Vanaf 16.45 uur napraten tijdens de borrel met muzikale omlijsting

Locatie en aanmelden
De dialoogtafel vindt plaats in Den Bosch tijdens de Den Bosch Dataweek als onderdeel van de dag voor overheidsprofessional. Bij de dialoogtafel is publiek (circa 200 mensen) aanwezig dat tussendoor vragen mag stellen en mee mag praten.  Van de dialoogtafel wordt een journalistiek verslag gemaakt en gepubliceerd onder meer dan 25.000 ontvangers van onze e-nieuwsbrief.