28 november 2017 15:00 , Publiek Denken

Dialoogtafel: Nederland innovatieland

Op 28 november aanstaande organiseert Platform O in samenwerking met uitgever Publiek Denken een dialoogtafel. Het thema: Nederland innovatieland.

Dat het goed met gaat innovatie in ons land bleek afgelopen zomer maar weer eens uit het gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie. Nederland noteerde ten opzichte van vorig jaar een hogere score op de 27 indicatoren voor innovatiekracht en steeg op de Europese ranglijst van de vijfde naar de vierde plaats. In de Global Innovation Index 2017 van Cornell Universiteit, INSEAD Business School en de World Intellectual Property Organization (een agentschap van de Verenigde Naties) steeg Nederland naar nog grotere hoogte. Van een respectabele negende naar maar liefst een derde plaats.

In het zogenoemde Topsectorenbeleid werkt de overheid samen met bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid om de toppositie van Nederland te consolideren. Binnen de negen topsectoren zijn bovendien Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. Andere maatregelen die de overheid neemt om innovatie te stimuleren zijn onder andere:

 • Nationale iconen
 • Innovatie estafette
 • Nationale wetenschapsagenda
 • Het Innovatie Attaché Netwerk
 • Smart industry
 • Toekomstfonds

Ondanks deze inspanningen is er ook kritiek. Nederland is niet alleen een innovatieland maar ook een land van regels en wetten. Door strenge kwaliteitseisen te stellen aan producten bestaat de kans dat innovatie geen ruimte meer krijgt. Volgens sommige deskundigen is er bovendien ruimte voor verbetering. Ze wijzen op het 2017 Global Startup Ecosystem Report, een ranglijst van startup ecosystem, waarin Amsterdam al een tijdje op de 19e plaats staat.

In het Financieele Dagblad van 2 maart jongstleden zegt de Amerikaanse managementconsultant Marc Zawacki bovendien dat innovatie in Nederland een ondergeschoven kind is. ‘Innovatie wordt overgelaten aan een chief innovation officer, of zelfs drie lagen daaronder, met een budget van een paar miljoen euro. Daarmee behandelen ze innovatie als een stiefdochter […] En dan dat polderen in Nederland, die risico-aversiteit. Alles is gericht op betrouwbaarheid, stabiliteit en dividend voor de aandeelhouders. In het digitale tijdperk is dat echt allemaal het tegenovergestelde.’

Is deze kritiek terecht? Zo ja, hoe kan een nieuw kabinet de positie van Nederland als ‘innovatie-ecosysteem’ verbeteren? Wat leveren de huidige maatregelen op? En zijn er andere manieren waarop innovatie kan worden gestimuleerd? Over deze en andere onderwerpen discussiëren onder andere:

 • Alida Oppers, DG Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid
 • Anne-Wil Lucas Program Director Talent, Knowledge & Skills StartupDelta
 • Theo Veltman, CTO-office Amsterdam en Amstelveen
 • Joep Brouwers, adjunct-directeur Brainport Eindhoven
 • Guido Rijnja, gespreksleider en communicatieadviseur Rijksvoorlichtingsdienst

Van de discussie wordt een journalistiek verslag gemaakt op de websites Publiekdenken.nl en Platformoverheid.nl. Ook zal het debat live te volgen zijn via Facebook.

Overige informatie
De dialoogtafel vindt plaats op 28 november van 15:00 uur tot 17:00 uur bij Publiek Denken in Den Haag.