04 december 2017 ,

Festival der Verantwoording

Georganiseerd door BZK, NDSD en VNG

Op 4 december organiseren BZK, NDSD en VNG het Festival der Verantwoording: een festival gevuld met verhalen, voorstellingen en optredens van gemeenten en andere partijen. Zij vertellen de zonnige, maar ook lastige kanten van de dagelijkse praktijk van de transformatie in het sociaal domein. Een festival om uit te wisselen, te leren, te spiegelen en zo samen te vernieuwen. Aan de hand van voorbeelden van diverse gemeenten en de bespreking van diverse thema’s maak je een reis langs drie jaar decentralisaties en de resultaten die we met elkaar hebben bereikt. Op het festival wordt door het Sociaal Cultureel Planbureau ook de landelijke rapportage sociaal domein aangeboden aan de minister van BZK en de aanwezige leden van de Tweede Kamer.

Het Festival
Het festival wordt georganiseerd voor en door gemeenten. Wil je een inhoudelijke bijdrage leveren? Of wil je je laten inspireren en meedenken over nieuwe manieren van verantwoorden in het sociaal domein? Meld je dan hier aan.

Het programma in een notendop
Terugblikken op de ontwikkeling van drie jaar sociaal domein langs de volgende vragen:

  • Waar staan de deelnemende gemeenten met de transformatie?
  • Hoe geven we een goed beeld, hoe verantwoorden we ons over de gemeentelijke praktijk
  • Hoe spiegelen en bespreken we resultaten? Wat is resultaat
  • Wat is de balans en spanning tussen proces en uitkomst, tussen cijfers en verhalen?
  • Hoe gaan we verder met de doorontwikkeling van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en met de Overall rapportage Sociaal Domein?
  • Wat zijn beloftevolle aanpakken in het transformatie waar we met elkaar van kunnen leren? En wat zijn weerbarstige vraagstukken waar we samen op te ontwikkelen hebben.

We hopen je te verwelkomen in de Rijtuigenloods te Amersfoort op 4 december 2017.