07 oktober 2016 13:00 - 17:00 , ISWV, Amersfoort

G1000University 2016

Vrijdagmiddag 7 oktober vindt de G1000University 2016 plaats bij het
ISWV in Amersfoort. Tijdens de university kunt u ervaringen, ideeën en
inzichten delen met andere professionals, wetenschappers en
initiatiefnemers. De middag wordt afgetrapt door Job Cohen, waarna
sprekers uit binnen- en buitenland in afzonderlijke workshops hun
licht zullen laten schijnen over de toestand van de democratie en de
rol van de G1000 daarin.

In twee rondes kunt u telkens een keuze maken tussen drie
sprekers. Politiek filosoof Jeffrey Green van de Universiteit van
Pennsylvania zal een fundamentele kijk bieden op de democratische
principes en de (on)mogelijkheid om alle burgers daarin gelijkelijk te
laten participeren. Amersfoorts gemeenteraadslid Wytze Dassen
bespreekt deze middag de resultaten van de G1000-en, hoe gemeenteraden
ermee omgaan en welke verbindingen er te leggen zijn tussen de G1000
en representatieve democratie. Mirjam Hilhorst-de Pagter zal namens
G1000 een introductie geven over de organisatie en wat erbij komt
kijken. Hierbij zal zij tevens ingaan op de lessen en successen van de
afgelopen 12 G1000 bijeenkomsten.

In de tweede workshopronde zal Brett Henning van de Sortition
Foundation uitleggen hoe loten (sortition) een rol kan spelen bij de
vernieuwing van de democratie en welk ervaringen er wereldwijd
intussen mee opgedaan zijn. Jan Hendrik Jansen zal meer vertellen over
de Friese dorpendop, een evenement die dit najaar zal plaatsvinden,
waarbij vertegenwoordigers, uit 24 Friese gemeenten, bijeenkomen om
hun eigen G1000 te houden. Jansen zal vertellen waarom hij dit
initiatief samen met Friese Burgers heeft genomen. Marcel Boogers,
zijn co-referent, plaatst deze bijeenkomst in het perspectief van de
vernieuwing van het lokale bestuur. Tenslotte zullen Johannes Ten Hoor
en Co van Rijn inzicht geven in de harde cijfers van de G1000 op basis
van onderzoeksgegevens die bij elke G1000 worden verzameld.

Na afloop kunnen de opgedane inzichten van de middag met elkaar worden
gedeeld in de Agora, het plein van de democratie, waarna de conclusies
van de middag zullen worden samengevat. Tot slot zal dit deel van de
G1000University worden afgesloten met een borrel.