16 december 2021 15:30 ,

Innovatie Barometer Overheid 2021: Lessen voor een goed innovatieklimaat

Wil je meer weten over de Innovatie Barometer Overheid 2021, de stand van de innovatieontwikkelingen binnen het openbaar bestuur én de lessen voor de toekomst? Meld je dan aan voor het webinar ‘Innovatie Barometer Overheid 2021: Lessen voor een goed innovatieklimaat’ op donderdag 16 december 2021, van 15.30 tot 17.00 uur.

Innovatie Barometer Overheid 2021

Op 11 november 2021 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de eerste Innovatie Barometer Overheid. Hiermee wordt voor het eerst een systematisch en gestructureerd overzicht gepresenteerd van de innovatie-ontwikkelingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur. De Innovatie Barometer Overheid bouwt voort op een survey-aanpak die in Denemarken en andere Scandinavische landen gangbaar is. Hierdoor is er ook een internationale benchmark in de Barometer opgenomen.

Maar liefst 86% van de organisaties die hebben deelgenomen aan de survey, gaf aan in de afgelopen twee jaar een innovatie geïmplementeerd te hebben. De Innovatie Barometer biedt ook inzichten ten aanzien van de typen innovaties die ontwikkeld worden, de wijze waarop ze tot stand komen en wat de rendementen zijn in termen van publieke waarde. Ook werd duidelijk welke belemmeringen en welke stimulansen men bij innoveren ervaart. Verder verschaft de Barometer een beeld van de drivers van innovatie en het innovatieklimaat binnen Nederlandse overheidsorganisaties.

Schrijf jij je in?

Schrijf je hier in en kijk en praat mee op donderdag 16 december. Deelname is kosteloos. Je bent van harte welkom!