21 november 2017 13:30 , Sociëteit De Vereeniging

Jaarcongres leerstoelen CAOP: ‘De motiverende overheid’

Wat ‘Rutte II’deed, wat het regeerakkoord mogelijk doet.

Wat is de staat van de publieke sector? Wat zijn ingrijpende gevolgen van de hervormingen van het kabinet-Rutte II? Wat zegt het nieuwe regeerakkoord over vast/flex, vernieuwing cao en het onderwijs?

U bent welkom op het Jaarcongres van de hoogleraren van leerstoelen van het CAOP op 21 november in Den Haag. Tegelijkertijd ontvangt u de vierde ‘Staat van de Ambtelijke Dienst – de motiverende overheid anno 2017’, ofwel ‘STAD’, de nieuwste leerstoelpublicatie.
Werkt  u in de publieke sector, inclusief de decentrale overheid, als bestuurder, manager, beleidsadviseur, wetenschapper, HRM’er, vertegenwoordiger vakbond of bijvoorbeeld OR-lid? Dit congres raakt de actualiteit van uw werk voor de publieke sector. Blik mee vooruit met de hoogleraren Jaap Uijlenbroek, Barend Barentsen, Frits van der Meer, Zeger van der Wal, Frank Cörvers en Marc van der Meer.

Participatiesamenleving
STAD 2017 verschijnt aan het einde van een regeerperiode waarin de participatiesamenleving centraal staat. Wat betekent dat voor het personeelsbeleid en nieuwe werkwijzen bij de overheid? Deel I maakt de balans op van de voorgenomen veranderingen uit het vorige regeerakkoord. Deel II gaat over ‘de motiverende overheid’ en de vertaling van de veranderingen in concreet beleid.

Vraagstukken van nu
Wat leren we van de STAD 2017 voor de volgende kabinetsperiode? Dagvoorzitter Pauline de Wilde leidt de bijeenkomst over vooral deze vraagstukken:

  • Omvang en kwaliteit van de ambtelijke dienst
  • Collectief arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector
  • Overheidscao’s na Rutte II
  • Mobiliteit versus baanzekerheid
  • Effectiviteit versus legitimiteit van overheidshandelen
  • Landelijk/regionaal onderwijsbeleid (werkdruk/lerarentekort)
  • Carrièreperspectieven onderwijs
  • Vijfentwintig jaar integriteit en integriteitsbeleid
  • De motiverende overheid en de kennis en kunde die dat vraagt van medewerkers
  • Langer gemotiveerd doorwerken

Informatie
Informatie over het programma en suggesties: l.spaans@caop.nl