22 maart 2017 14:15 , Arhnem

Kennissessie: op weg naar een lerende regio

In allerlei sectoren worden verschillende netwerken geïnitieerd waarmee men een bijdrage wil leveren aan (systeem)innovaties en transities in de regio. In een lerende regio werken verschillende regionale partijen (lokale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omgeving) gezamenlijk in een interactief leerproces aan het delen en samen verder bouwen aan kennis. Het realiseren van samenwerking in een netwerk, in een complexe en dynamische omgeving, is op zichzelf al een uitdaging. Er is sprake van een ambitie of urgentie waar alle partijen in verder willen komen met als doel kennis te ontwikkelen over die specifieke praktijk. Daarnaast wordt er geleerd over de manier waarop vraagstukken kunnen worden aangepakt, op welke manier kan kennis worden ontworpen. Wat vragen deze aspecten van de organisatie en inrichting van dergelijke netwerken? Welke emergente leerprocessen doen er hierbij toe? En ten slotte, hoe dragen deze netwerken bij aan een lerende regio? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor het meerjarenproject ‘Lerend op avontuur!’, waarbij het Kenniscentrum Publieke Zaak in opdracht van Stichting IKPOB factoren opspoort die de ontwikkeling van een lerende regio in het sociaal domein kunnen bevorderen. Doel hiervan is uitkomsten te vertalen in een aantal ‘lessen’ of ‘vuistregels’, om zo gestalte te geven aan kenniscirculatie tussen opleidingen, overheden en andere betrokken partijen en deze verder te optimaliseren.

Doel van deze kennissessie is met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van lerende regio’s, welke ontwikkelingen zijn te verwachten of noodzakelijk en hoe kunnen verschillende partijen hieraan bijdragen? Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14:15 uur: Ontvangst met koffie en thee
  • 14:30 uur: Opening door Frans de Vijlder, leading lector Kenniscentrum Publieke Zaak
  • 14:45 uur: Korte presentatie van onderzoeksresultaten
  • 15:00 uur: Dialoog – welke betekenis hebben huidige inzichten voor de doorontwikkeling van lerende regio’s?
  • 16:15 uur: Afronding met een drankje

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar wenne.bergman@han.nl

Deelname is gratis.