09 november 2017 12:30 , Leiden Leadership Centre

Leadership Crossing Boundries

Verder met publiek leiderschap

Achtergrond
Maatschappelijke uitdagingen en actuele thema’s vragen om reflectie en nieuwe benaderingen van leiderschap. Wetenschappers werken daarom samen met praktijkdeskundigen uit de publieke en private sector aan een agenda voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw publiek leiderschap.

Opzet en kennislijnen
Tijdens deze internationale en interactieve conferentie wordt er gewerkt rond drie kennislijnen aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en de vertaling naar de praktijk. Centrale thema’s zijn: inclusief leiderschap, over generaties en groepen heen; verbindend leiderschap, voor samenwerkingen tussen organisaties en sectoren; en veranderleiderschap, om innovatie in gang te zetten en vernieuwing te bestendigen. De conferentie vormt het sluitstuk van het gelijknamig project ‘Leadership Crossing Boundaries’ en mondt uit in de formulering van een onderzoeks- en ontwikkelagenda die in december 2017 gepresenteerd wordt.

Programma en sprekers
Naast interactieve sessies en gastsprekers als Maarten Schurink (Voorzitter RvB Sociale Verzekeringsbank), komen professor Sandra Groeneveld (Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden) en andere internationale vooraanstaande wetenschappers aan het woord.

Voor wie
Deelname aan de conferentie is op uitnodiging. U kunt zich aanmelden via leadership@fgga.leidenuniv.nl o.v.v.: Leiderschapsconferentie 9 november.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en u meldt zich niet af, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht (€ 50,- pp).

Meer informatie
Voor meer informatie en praktische vragen over de conferentie kunt u contact opnemen via leadership@fgga.leidenuniv.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij dr. Ben Kuipers, projectleider (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl) en bij drs Nikol Hopman, directeur Centre for Professional Learning (n.hopman@fgga.leidenuniv.nl).