01 april 2019 12.00 - 14.00 uur , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lunchbijeenkomst Publieke dienstverlening

‘Publieke dienstverlening: ik ga ervan uit dat het werkt!’

Op maandag 1 april organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) een lunchbijeenkomst over publieke dienstverlening. Onderzoekers van de Universiteit Leiden presenteren hier de bevindingen van hun onderzoek naar prestatiepercepties van burgers over publieke en private dienstverlening.

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden onderzocht onder ruim 2.500 Nederlanders hoe zij de prestaties van publieke dienstverleners beoordelen. Welke beelden hebben burgers over de prestaties van overheidsdiensten? En maakt het daarbij iets uit of die diensten door private ondernemingen geleverd worden of door de overheid zelf?

Het onderzoek leert dat Nederlanders negatiever denken over slecht presterende publieke dienstverleners dan over slecht presterende private dienstverleners. Wat betekent dit voor jou in je werk als dienstverlener? Hoe communiceer je over je eigen succesvolle én falende dienstverlening, met je klanten maar ook met de media? Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat de overheid adequaat inspeelt op de behoeften en verwachtingen van burgers?

Ga op 1 april in gesprek met de onderzoekers en de gasten:

* Albert van der Meer, directeur Klantinteractie & Services van de Belastingdienst
* Erik de Vries, directeur Afvalverwerking Rivierenland (AVRI)
* Annemarie de Rotte, directeur Klantcontact Gemeente Rotterdam
* Hans Janssens, directeur Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid
* Sietze van der Wal, mede-eigenaar/–oprichter en CCO van Sparkles BV

De bijeenkomst zal afgesloten worden met een verkenning van mogelijke opties voor vervolgonderzoek en toepasbaarheid in de praktijk.

Ambtenaren werkzaam in de publieke dienstverlening, zoals bij klantcontactcentra en de afdeling burgerzaken, zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Bekijk het volledige programma of meld je direct aan voor deze bijeenkomst