Op 14 september organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde samen met het ministerie van JenV een lunchsessie waarin Jan Herman de Baas, provinciesecretaris van de provincie Utrecht, ingaat op de betekenis van opgavegericht werken voor het openbaar bestuur. Aan de hand van zijn recent verschenen boek Voorbij de eeuw van bureaucratie gaat de auteur in gesprek met Secretaris-Generaal van JenV Siebe Riedstra, prof. dr. Martijn van der Steen en ervaringsdeskundigen van JenV over werken vanuit de opgave – en de consequenties daarvoor voor de traditionele bureaucratie zoals we die kennen. In het tweede deel van de bijeenkomst is het gesprek open voor iedereen tijdens een plenaire gedachtewisseling over werken en organiseren vanuit de opgave.

Voorbij de eeuw van bureaucratie beschrijft een kanteling in het werken van de overheid: deze treedt steeds meer op als partner in netwerken, werkt opgavegericht en hanteert maatwerk in plaats van standaardregels. Deze omkeringen hebben de interne organisatie van de overheid veranderd en na een eeuw vol van geleidelijke ontwikkelingen, lijkt het klassieke bureaucratiemodel van Weber achterhaald. Wat betekent deze kanteling van regelorganisatie naar casusorganisatie voor de interne werking van de overheid? En hoe beïnvloedt het management, sturing, verantwoording, werkprocessen en verhoudingen op de werkvloer?

Programma

11.45 – 12.15 uur  Lunch
12:15 – 12:30 uur Opening door Siebe Riedstra, secretaris-generaal Ministerie van JenV, over Opgavegericht werken bij JenV
12:30 – 13:00 uur Jan Herman de Baas, Provinciesecretaris Utrecht, over Voorbij de eeuw van bureaucratie 
13:00 – 13:15 uur Reflectie door prof. dr. Martijn van der Steen, adjunct-directeur en co-decaan NSOB en hoogleraar bestuurskunde aan de EUR, over werken en organiseren vanuit de opgave 
13:20 – 14:00 uur Deelnemersdialoog aan de hand van een dynamisch panel met opgavehouders bij JenV 

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het ministerie van JenV (turfmark 147, te Den Haag).

Deze sessie is open voor leden van de Vereniging voor bestuurskunde en voor medewerkers van JenV, maar biedt ook ruimte voor overige geïnteresseerden in de thematiek die werkzaam zijn bij andere publieke organisaties.