15 december 2016 13:00 - 16:00 , Jheronimus Academy of Data Science

Masterclass Data en Openbaar Bestuur

Op 15 december organiseren KING en Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gezamenlijk de Masterclass ‘Data en Openbaar Bestuur’. De Masterclass vindt plaats in Den Bosch en duurt van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Overheidsinstellingen beschikken over enorme hoeveelheden data. Toch hebben ze lang niet altijd het idee de schat waarop zij zitten, ten volle te benutten. Het algemene doel van deze masterclass is om – mede aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers – de (gepercipieerde) mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van data in gemeentelijke besluitvorming te verkennen. De Masterclass wordt gegeven door Mr.dr. C.J. Johan Wolswinkel van Tilburg University.

Tijdens de masterclass:

  • karakteriseren we de verschillende verschijningsvormen binnen het veelzijdige thema ‘data & gemeentelijk bestuur’
  • analyseren we bestuurlijk-juridische kaders voor het gebruik van data (waaronder het recente WRR-rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving)
  • reflecteren we op enkele concrete toepassingen van ‘government by data’ op gemeentelijk niveau
  • verkennen we de mogelijkheden van datagebruik in de relatie bestuur-burger, bijvoorbeeld door open data en visualisatie van gemeentelijke informatie

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen.