26 mei 2016 14.00 uur , Raadszaal SER-gebouw

Mobiliteit tussen en binnen sectoren

Duizenden ontslagen in de thuiszorg. Duizenden ontslagen in de retail. Vele duizenden herplaatsingen bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd signaleren opleiders in zorg/welzijn en onderwijs een toekomstig tekort aan personeel. Ook dreigen tekorten omdat werkgevers behoefte hebben aan andere competenties dan hun huidige medewerkers kunnen bieden, de zogenaamde mismatch.
Het zijn slechts een paar willekeurige voorbeelden van recente berichten over de arbeidsmarkt. Een soepele arbeidsmobiliteit tussen sectoren kan bijdragen aan het opvangen van schommelingen in de werkgelegenheid. Dat is ook in het belang van de individuele werknemer die vitaal en gemotiveerd zijn of haar pensioen wil halen. Wat kan hierbij helpen?

Over dit thema organiseren APG, CAOP en SER een discussiebijeenkomst, met als doel:

 • de noodzaak tot verbetering van mobiliteit tussen sectoren te agenderen;
 • u te informeren en te inspireren via goede praktijkvoorbeelden;
 • belemmeringen in kaart te brengen;
 • ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Mobiliteit binnen en tussen sectoren bevordert de werking van de  arbeidsmarkt. Dat vergt wel:

 • goede doorstroommogelijkheden tussen en binnen sectoren;
 • brede(re) inzetbaarheid van de werknemer.

Nog een ontwikkeling lijkt zich af te tekenen. De voorbeelden zijn nog kleinschalig maar duiden erop dat organisaties en functies ontstaan die niet standaard in te delen zijn in de nu bekende sectoren maar juist  branches “doorsnijden”. Er is sprake van mogelijke vervaging van branches en sectoren. Hoe kunnen we daarop inspelen?

APG, CAOP en SER nodigen u uit voor een gezamenlijke bijeenkomst over de (on)mogelijkheden en noodzaak van meer mobiliteit tussen en binnen sectoren. Wat kunnen we doen om die nog meer te stimuleren? Welke dilemma’s dienen zich aan? Wanneer lukt het wel? Wat kunnen we leren van recente voorbeelden? Welke partijen zijn aan zet

Datum en locatie
26 mei, raadzaal SER-gebouw in Den Haag.

Programma

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Aanvang bijeenkomst – uw dagvoorzitter is Anouschka Laheij

Inleiding
Mariette Hamer, voorzitter SER

Feiten en duiding van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Paul de Beer, hoogleraar Arbeidsverhoudingen Universiteit van Amsterdam

Is sectorvervaging een zegen voor meer mobiliteit tussen sectoren?
Discussie met inleidingen uit de praktijk:

 • Belastingdienst: de invloed van robotisering. Jan Willem Millenaar, directeur Ministerie van Financiën.
 • Integrale kindcentra: spelen en leren onder een dak. Jan Timmers, voorzitter Signum Onderwijs.
 • Duurzaamheidsfabriek: duurzaamheidsonderwijs – een zaak van school en het bedrijfsleven. Rein Meester, directeur.
 • Welzijn en zorg: van thuiszorg naar wijkteam. Saskia Oostrom, Sociaal Wijkteam.

Reflectie op de gevolgen van sectorvervaging voor onderwerpen als cao’s, pensioenen, beroepskwalificaties, bekostiging van opleidingen en regionalisering. Hoe nemen we belemmeringen weg? Hoe stimuleren we meer samenwerking?
Met medewerking van

 • Rob Slagmolen (VNO-NCW/MKB NL)
 • Willem Jelle Berg (CNV)
 • Andreas van den Goorbergh (ACE Integraal Netwerk)

Hoe verder? Een nabeschouwing
Hanne van Aart, lid College van Arbeidszaken VNG  en wethouder Heusden.

17.30 uur Buffet en gelegenheid tot netwerken
19.00 uur Einde

Informatie
Hebt u vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met het congresbureau CAOP, telefoon 070- 070 3765726 of email congresbureau@caop.nl.