13 februari 2017 14.30 uur , Publiek Denken

Modernisering van de arbeidsmarkt

Op de thee bij O

Op 13 februari aanstaande organiseert platform O in samenwerking met Publiek Denken een dialoogtafel over modernisering van de arbeidsmarkt. Deze dialoogtafel ‘Op de thee bij O’, vormt de aftrap voor andere themabijeenkomsten die we gedurende het jaar gaan organiseren.

Inhoud
De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in razend tempo. Technologische innovatie, vergaande globalisering, de opkomst van disruptieve organisaties en voortgaande flexibilisering zorgen voor dynamiek maar ook voor onzekerheid. Hoe creëren we draagvlak voor nieuw sociaal beleid? En hoe blijven werknemers wendbaar en minder kwetsbaar voor technologische veranderingen? Om antwoorden te vinden op vragen als deze organiseren platform O en Publiek Denken op 13 februari aanstaande de Publiek Denken Dialoogtafel Modernisering van de arbeidsmarkt. Door verregaande automatisering, digitalisering en robotisering neemt de behoefte aan hoger opgeleiden toe en de behoefte aan middelbaar en lager opgeleiden af. Dat betekent dat volwassenen (werkend en werkloos) de kans moeten krijgen en grijpen om zich te ontwikkelen. Ondertussen is het aantal vaste contracten onder de vijf miljoen gezakt en werkt meer dan twee miljoen mensen als tijdelijke kracht of zzp’er. Volgens de vakbonden met dramatische gevolgen voor de verzorgingsstaat: want hoe houd je het sociale stelsel in stand als er minder premies worden afgedragen?

Het kabinet heeft pogingen ondernomen om de sterke groei van het aantal zzp’ers in te dammen. Maar na protesten van oppositiepartijen, VNO-NCW en de zzp-lobby heeft ze haar plannen in de koelkast gezet. De Europese Commissie vindt dat Nederland de positie van zzp’ers moet verbeteren. Ook zelfstandigen hebben recht op sociale zekerheid. Barrières om personeel vast in dienst te nemen moeten worden aangepast. Volgens Fabian Dekker, arbeidssocioloog aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, werken werkgevers en vakbonden mee aan het creëren van nieuwe scheidslijnen. Want ze blijven zich verzetten tegen modernisering van de arbeidsmarkt.

Het bovenstaande toont aan dat de omstandigheden van de laatste jaren en hedendaagse wensen van aanbod en vraag niet meer aansluiten op de ‘oude’, nog steeds geldende regelingen en afspraken. Vernieuwing van de arbeidsmarkt lijkt onontkoombaar.

Tijdens deze Dialoogtafel gaan diverse stakeholders afkomstig uit politiek, werknemers- en werkgeversorganisaties, wetenschappers, kennisinstituten, overheidsorganisaties en overige belanghebbenden in Den Haag met elkaar en een deskundig panel in gesprek.

Panel Modernisering van de arbeidsmarkt
Samen met onderstaande panelleden willen we een expertmeeting organiseren onder leiding van Arko van Brakel, medeoprichter en CEO van Semco Style Institute. Voor deelname zijn de volgende partijen benaderd:

Toezegde panelleden:

  • Marco Bastian, directeur NBBU
  • Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
  • Maarten Post, voorzitter ZZP-Nederland
  • Maurice Rojer, adjunct-directeur ABU
  • Karin Sleekink, directeur A+O fonds Gemeenten

Overige panelleden: verzoeken staan uit bij SER, CPB, CBS, FNV, De Unie, Ondernemend Nederland, etcetera

Praktische informatie 

  • Duur: van 14.30 tot 17.45 uur. Afsluiting met drinks&bites
  • Locatie: Bink36, Publiek Denken, Gebouw M1-47, Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag.
  • Parkeren met auto gratis, voor OV zijn we 15 minuten lopen verwijderd van Den Haag Centraal. Vanaf Den Haag Centraal met tramlijn 16 en uitstappen bij halte Weteringkade, dan is het nog slechts 5 minuten lopen.
  • Het debat zal live worden gestreamd via Facebook. Dit doen we om de zichtbaarheid en het bereik te vergroten. Kijkers hebben de mogelijkheid live vragen te stellen en mee te praten. Dat verhoogt de waarde van het debat. Van het debat zelf (bevindingen, conclusies en aanbevelingen) wordt een journalistiek verslag gemaakt en gepubliceerd in het magazine Publiek Denken van 21 maart aanstaande en op Platformoverheid.nl. Daarnaast wordt het verslag ook digitaal verder verspreid via e-nieuwsbrief en social media.
  • Aanmelden via redactie@platformoverheid.nl.