07 maart 2017 , OMOOC.nl

MOOC Dienstverlening in de informatiesamenleving

De informatiesamenleving bestaat allang. Zij is niet nieuw. Maar de dienstverlening door de overheid kan beter. De vraag is hoe de overheid de ontwikkelingen in de informatiesamenleving die elkaar razendsnel opvolgen het hoofd kan bieden. Dit vraagt om fundamentele en continue aanpassingen in de dienstverlening van gemeenten. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) zetten de MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij in om bestuurders en topmanagers van gemeenten bewust te maken van het belang van een betere dienstverlening.

Onder andere Bert Mulder (directeur eSociety Instituut) en Larissa Zegveld (directeur KING) zijn ingezet als spreker voor de verschillende inzichten (online videocolleges). In vijf inzichten krijgen we antwoorden op vragen als ‘Wat zijn de vragen die inwoners hebben?’, ‘Als we een beeld hebben van hoe de dienstverlening er in 2025 uit zal zien, welke zaken kunnen we dan op dit moment al anders doen?’

Schrijf je nu vast in voor de MOOC en blijf op de hoogte!