25 oktober 2016 12:00 - 12:00 - 17 november 2016 , OMOOC.nl

Slim Beleid: gedragskennis in de praktijk

Overal om ons heen zijn de gevolgen zichtbaar van gedrag dat we liever anders willen zien: bijvoorbeeld kinderen die al op jonge leeftijd kampen met overgewicht of files die ontstaan door automobilisten die vaak van snelheid en rijbaan verwisselen. We proberen dit gedrag te sturen met beleid. Of dat beleid werkt, hangt af van de gekozen gedragsinterventies en de aansluiting bij de doelgroep.

Door gedragskennis mee te nemen in het dagelijks werk zijn publieke professionals niet alleen in staat om mensen te prikkelen en te enthousiasmeren, ook stelt het hen in staat om te checken of zij beleid moeten herrijken. Op deze manier kan het werk van de ambtenaar nog beter aansluiten op de praktijk. Aandacht voor gedrag en gedragsinterventies is daarom noodzakelijk geworden.

Maar welke ‘regels’ uit de gedragswetenschappen kunnen publieke professionals toepassen bij de uitvoering van hun beleid? Het antwoord hierop krijg je tijdens de MOOC Slim beleid: gedragskennis in de praktijk. Met deze collegereeks willen initiatiefnemers Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Behavioural Insights Network NL en Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) het belang van gedragskennis in relatie tot beleid en uitvoering onderstrepen en vooral ook het gebruik ervan stimuleren.

MOOC Slim beleid: gedragskennis in de praktijk gaat 25 oktober 2016 van start op OMOOC.nl en is bedoeld voor professionals die bij het uitvoeren van hun werkzaamheden met één been in de maatschappij staan. De MOOC is dus geschikt voor uitvoerders, dienstverleners en handhavers. De doelgroep is daarmee verspreid over verschillende overheidslagen en organisaties.

Over OMOOC

MOOC staat voor massive open online course en is een digitaal alternatief voor congressen en opleidingen. Deelnemers kunnen in hun eigen tijd en hun eigen tempo deelnemen aan de online colleges. Het online college kan namelijk altijd terug gekeken worden. OMOOC.nl richt zich specifiek op de overheid en is dé oplossing voor veranderingen in de publieke sector. Deelnemers kunnen hun visie en kennis delen met anderen in een interactieve omgeving.

OMOOC.nl is onderdeel van het programma Ambitie: excellent overheidsmanagement, een samenwerking van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, Vereniging voor OverheidsManagement, A+O fonds Gemeenten, stichting IKOB, VNG, ministerie van BZK/Beter Werken in het Openbaar Bestuur, IPO, Uvw en de NVvB.