05 oktober 2017 , Lelystad

Najaarscongres NGB

Sinds 1955 houdt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters op de eerste donderdag van oktober zijn najaarscongres. Dit jaar is het congres in Lelystad, de gemeente die 50 jaar oud is.

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur Majesteitelijk en Magistratelijk: de burgemeester van de toekomst Ochtendsymposium (georganiseerd door het ministerie van BZK) met symposiumvoorzitter Marceline Schopman met o.a.:

  • Opening door Bernt Schneiders, voorzitter van het NGB
  • Toespraak door Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • “Burgemeester & Bestuur” en “Burgemeester in de samenleving”, Paneldiscussies met o.a. Niels Karsten (Universiteit Tilburg), Roelie Bosch (Raadslid.nu) en Arne Weverling (Wethoudersvereniging)
  • Afsluiting door Bert van Delden, plv. directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

12.30 uur Lunch

13.30 uur Middagprogramma najaarscongres NGB

  • Welkom door Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht
  • Jaarrede door Bernt Schneiders, voorzitter van het NGB
  • Toespraak door Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, uitgesproken door Pieter Cloo, secretaris-generaal ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Inleiding door Prof. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht RUG

15.00 uur Pauze

15.30 uur De aanstellingswijze gewogen Interactieve discussie met Prof. Douwe Jan Elzinga, Prof. Frank Hendriks en Dr. Julien van Ostaaijen.

16.50 uur Afsluiting door de voorzitter van het NGB

17.00 uur Borrel (aangeboden door het gemeentebestuur van Barendrecht)

18.00 uur Einde