15 december 2018 , Gemeentehuis Hilversum

Nationaal Raadsledendebat

Op zaterdag 15 december 2018 organiseert het Nederlands Debat Instituut, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het allereerste Nationaal Gemeenteraadsdebat. Een jaarlijks terugkerende dag voor gemeenteraadsleden en eenieder die de gemeentepolitiek een warm hart toedraagt. De eerste editie staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen en het debatteren over landelijke dilemma’s waar iedere gemeente mee te maken heeft.

Tijdens de dag komen drie actuele thema’s aan bod. Deze thema’s worden gezamenlijk met het Ministerie van BZK en raadsleden vastgesteld. Wat leeft er in de gemeente? Tegen welk vraagstuk loopt iedereen nu aan? Gedurende het debat wordt bij elk thema op dezelfde manier in ongeveer een uur stilgestaan. Eerst zal er een inleiding plaatsvinden van een specialist, vervolgens zal er een zaaldebat plaatsvinden en ten slotte zullen er best practices uit de gemeente worden besproken. Hoe hebben zij succesvol (of juist niet) invulling gegeven aan de oplossing van het dilemma?

Per thema zullen hier nieuwe specialisten, raadsleden en gemeentes aan bod komen. De dag staat onder leiding van de ervaren debatleiders van het Nederlands Debat Instituut.

Voorlopig programma
09:30 – 10:15 | inloop
10:15 – 11:00 | opening
11:00 – 12:00 | ronde 1 debat
12:00 – 13:00 | ronde 2 debat
13:00 – 13:45 | lunch
13:45 – 14:45 | ronde 3 debat
14:45 – 15:00 | afsluiting
15:00 – 16:30 | borrel