22 maart 2017 10:15 , DeFabrique

VNG Ambtelijke top conferentie

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

VNG houdt samen met VGS en KING op 22 maart aanstaande een conferentie voor de ambtelijke top van gemeenten. Er staan meer dan veertig sprekers en onderdelen op het programma. Via een blokkenschema kunt u na de plenaire openingslezing uw eigen route volgen. Ook wordt voor het eerst nadrukkelijk aangesloten op de volle breedte van de dagelijkse praktijk van gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van diensten. Het centrale thema luidt: samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Wat betekenen actuele maatschappelijke vraagstukken voor uw organisatie en uw vakmanschap?

Het programma is gericht op de beste uitvoering van gemeentelijke taken in een sterk veranderende wereld, en biedt ruimte voor beschouwing en reflectie. Relevante en urgente onderwerpen passeren de revue zoals integratie van statushouders, veiligheid, woningaanbod, regionale samenwerking en de aanpak van jeugdproblematiek, waarbij de oplossingen worden gezocht in zowel organisatorische sfeer (nieuwe manieren van samenwerken en organiseren) als in de mogelijkheden die de digitale toekomst, de i-Samenleving, ons brengt. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog over echte casussen in het land, en nemen deel aan masterclasses van wetenschappers en deskundigen. Ze volgen korte presentaties (pecha kucha’s) en beluisteren persoonlijke verhalen. Ze zijn bij debatten over bijvoorbeeld manieren om cyberaanvallen in goede banen te leiden als ze zich tóch voordoen, de Omgevingswet en de herinrichting van gemeentelijke centra met de opkomst van meer internetaankopen.

Op een centrale markt kunnen bezoekers best practices van gemeenten zien en daarover in gesprek gaan. En natuurlijk kent het programma voldoende ruimte om weer eens goed te netwerken. De conferentie is kosteloos en vindt plaats in de DeFabrique in Utrecht. Geïnteresseerd?

Geeft u zich dan op via www.vngambtelijketopconferentie.nl/