03 mei 2017 20:00 , Utrecht

Vom/VB-Tour: onze steden

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en Prinsjesdag 2017 organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Een reeks van evenementen in samenwerking met onder andere de NSOB, WRR, KING, provincie Utrecht en het UU-onderzoekszwaartepunt Institutions for Open Societies. Wetenschappers gaan in gesprek met overheidsprofessionals, bestuurders en aanwezigen om te bespreken welke uitdagingen het nieuwe kabinet te wachten staan op thema’s als: ‘onze steden’, ‘nieuwe maatschappelijke scheidslijnen’, ‘diversiteit’, ‘multiprobleemgezinnen’, ‘framing en ‘post-truth’ politiek’.

Steden zijn terug, steden zijn ‘in’. Steden hebben de toekomst. Het zijn broedplaatsen van economische, sociale, ecologische, culturele en politiek-bestuurlijke innovatie. Wie het zich kan veroorloven keert terug naar de stad vanuit de randgemeenten waar de middenklasse in de jaren zeventig en tachtig nog naartoe vluchtte. Tegelijkertijd zijn steden brandpunten van sociaal-economische ongelijkheid, interetnische spanningen en ‘multiproblemen’. Linksom of rechtsom, onze steden zijn laboratoria van onze toekomsten. Wat moet het nieuwe kabinet weten over de staat van onze steden, en over de manier waarop stedelijke ontwikkelingen slim (en minder slim) in banen kunnen worden geleid?

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en het Strategisch Thema Institutions for Open Societies (IOS) van de Universiteit Utrecht (UU) organiseren een ontmoeting tussen wetenschap en bestuurspraktijk waarin zij licht werpen op wat onze steden nu zijn en wat ze kunnen worden. Drie UU-hoogleraren van steden en stedelijkheid (politicoloog/innovatiewetenschapper Maarten Hajer, economisch historicus Maarten Prak en geograaf-planoloog Pieter Hooijmeijer) presenteren pitches en gaan vervolgens het gesprek aan met de oud-burgemeester van Amsterdam en VNG-hoogleraar Job Cohen en programmadirecteur Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken Bert van Delden. VB-voorzitter en IOS-onderzoeker Paul ’t Hart faciliteert het debat op het podium en in de zaal.