07 juni 2017 11:30 , Ministerie van Binnenlandse Zaken

Openbaarheid en de ambtenaar: de droom, het land en het tekort

Op woensdag 7 juni organiseert het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) een lunchbijeenkomst over Open Overheid. Tijdens deze bijeenkomst licht Ton Baetens van EMMA de uitkomsten van hun onderzoek naar de houding van ambtenaren ten aanzien van openbaarheid toe: ‘Ambtenaren en openbaarheid. De droom, het land en het tekort’. Guido Rijnja (communicatieadviseur – Rijksvoorlichtingsdienst en ministerie van Algemene Zaken) geeft hierop zijn reflectie en gaat een levendige discussie met het publiek aan. Tot slot vertelt Max Herold van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over verschillende Open Aanpak methoden die mensen op weg helpen met Open Overheid.

Zowel deze bijeenkomst als het onderzoek naar de houding van ambtenaren ten aanzien van openbaarheid zijn in opdracht van de directie Democratie en Burgerschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voor wie?
Voor alle ambtenaren en andere geïnteresseerden in Open Overheid! Wil je meer weten over de houding van ambtenaren ten aanzien van Open Overheid? En wil je praktische tips om met Open Overheid aan de slag te slag te gaan? Meld je dan aan

Programma

11:30  Inloop & lunch
12:00 Welkom door Eric Stokkink (afdelingshoofd Democratie bij de directie Democratie en Burgerschap)
12:05 Ton Baetens van EMMA presenteert de uitkomsten van het onderzoek ‘Ambtenaren en openbaarheid. De droom, het land en het tekort’
12:30 Reflectie en discussie, o.l.v. Guido Rijnja, samen met Ton Baetens van EMMA
13:00 Presentatie en discussie over de Open Aanpak methoden van Max Herold (SZW)
13:30 Einde lunchbijeenkomst, napraten in foyer met koffie