28 oktober 2019 , Utrecht

Overheidsbrede cyberoefening

Op maandag 28 oktober vindt in Utrecht de overheidsbrede cyberoefening Wat zou jij doen? plaats. Deze oefening richt zich vooral op het ervaren van een cyberincident en op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen. De deelnemers krijgen handvatten aangeboden en weten na afloop beter hoe ze moeten handelen tijdens een crisissituatie. De organisatie is in handen van de directie Informatiesamenleving & Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels hebben zich 480 deelnemers aangemeld via www.weerbaredigitaleoverheid.nl

Tijdens de oefening krijgen de deelnemers antwoorden op verschillende vragen, zoals:

  • Met wie zoek je onmiddellijk contact in het geval van een groot incident of cybercrisis?
  • Hoe kunnen rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samenwerken om cybercriminaliteit te voorkomen?
  • Wat kun je als organisatie leren van cyberincidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden?
  • Hoe kunnen organisaties zich beschermen tegen de cyberdreigingen van Internet of Things?
  • Heeft u alles goed geregeld in uw organisatie om digitaal veilig te zijn?

Bekijk het complete programma op www.weerbaredigitaleoverheid.nl en schrijf u direct in bij de sessie van uw voorkeur. Klik hier om u in te schrijven.