07 juni 2016 , Hangar 32, Schiphol-Oost

Pionieren in de lokale democratie

Rob-deelcongres op VNG Jaarcongres

Dinsdagmiddag 7 juni 2016 organiseert de Raad voor het openbaar bestuur een deelcongres tijdens het jaarlijkse VNG-congres in gemeente Haarlemmermeer. Het thema van het deelcongres is Pionieren in de lokale democratie. In het deelcongres staat de betekenis van het veranderende krachtenveld in het lokaal bestuur centraal. Vertrekpunt zijn de spanningen rond democratische legitimiteit, de rolinvulling van de gemeenteraad en de lokale verzorgingsstaat. Welke vernieuwingen in het openbaar bestuur zijn betekenisvol voor de samenleving?
Na een inleiding door de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur Jacques Wallage gaan de raadsleden Milo SchoenmakerAlbertine van Vliet-Kuiper en Marcel Boogers met de deelnemers in gesprek in twee verschillende sessies. In de eerste sessie staat het samenwerkend besturen centraal. In de tweede sessie worden de deelnemers meegenomen in het meerjarig adviestraject van de Raad voor het openbaar bestuur naar de eerste ervaringen van gemeenten met de decentralisaties in het sociaal domein.

Wanneer: dinsdag 7 juni 2016, van 14:15-16:15 uur