12 december 2019 , CAOP

Publieke managers van de toekomst: wie zijn dat eigenlijk?

Van publieke managers wordt in deze tijd veel gevraagd. Er wordt verwacht dat ze werken vanuit de inhoud, maar tegelijk de doelen in het oog blijven houden. Dat ze tegemoet komen aan politieke wensen, maar zich ook houden aan de beginselen van de rechtsstaat. Ze moeten steeds meer maatwerk leveren aan steeds kritischer stakeholders. Wat voor type managers vraagt dat eigenlijk, met welke waarden, opvattingen en competenties? En in hoeverre voldoen de toekomstige publieke leiders (masterstudenten bestuurskunde en bedrijfskunde) daar eigenlijk aan?

Over deze vragen gaat het CAOP in debat tijdens een seminar op 12 december. Je bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen en deel te nemen aan de discussie. Het debat staat onder leiding van prof. dr. Zeger van der Wal, hoogleraar aan de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. De basis voor de discussie is recent (internationaal vergelijkend) onderzoek dat prof. dr. Van der Wal deed onder zowel toekomstige als huidige publieke managers.