wrong format , De Glazen Zaal

Reuring!Café #115 | Één overheid?! – De samenwerkende overheid?

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken/ Ambtelijk Vakmanschap de 115e editie van Reuring!Café aan:

Eén overheid?! – De samenwerkende overheid?

De term Eén overheid wordt steeds vaker genoemd. Vaak eerder als wens dan als werkelijkheid. Ambtenaren zouden meer als één overheid naar buiten moeten treden door het werk te organiseren vanuit de maatschappelijke opgave. Het gaat daarbij om het realiseren van samenwerking over organisaties heen en dwars door overheidslagen heen. Maar, wat betekent dat nu? Hoe komen ambtenaren van praten over het werken vanuit één overheidsgedachte naar het daadwerkelijk doen? Samenwerken wordt vaak gezien als het hopen dat andere overheidsorganisaties doen wat jouw organisatie graag wil.  Want, wat gebeurt er in de praktijk als de opgave daadwerkelijk centraal staat? Wat gebeurt er als, op basis van meer gelijkwaardigheid, verschillende belangen op tafel komen? Op welke manier kunnen ambtenaren wel werken vanuit de één-overheidsgedachte. Hoe kunnen zij in de praktijk meer echte betekenis aan deze term geven?

Er valt nog veel te leren vanuit de praktijk over de termen Eén Overheid en Grenzeloos Samenwerken. In dit Reuring!Café debatteren wij over wat het wenselijk maakt en wat er in de weg zit. Leren vanuit de praktijk waarbij bestaande casuïstiek centraal staat. Het liefst geen theorie, maar de praktijk. Werken vanuit één maatschappelijke opgave waarbij gemeente, provincie, waterschap en het Rijk betrokken zijn. Bijvoorbeeld het proces om te komen tot woningbouwprojecten. Hoe is hier het samenspel tussen gemeente, provincie, waterschap en Rijk verlopen? Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? Welke kennis en vaardigheden hebben ambtenaren nodig om dit soort opgaven tot een goed eind te brengen? Welke patronen hebben zij doorbroken en tegen welke dilemma’s liepen partners in dit proces aan? En bovenal; als je er met elkaar uit wilt komen, wat werkt dan om tot een succesvol resultaat te komen?

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Ellen Viergever, programmaleider Grenzeloos samenwerken/ Ambtelijk vakmanschap bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is host van de avond. 

De bankgasten van de avond zijn:

  • Peter Klompen (projectleider, Gemeente Alphen aan den Rijn)
  • Caspar van den Berg (hoogleraar Transities in de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden en lid Eerste Kamer)
  • Annelies Kroeskamp (gemeentesecretaris Pijnacker-Nootdorp)
  • Gerard Scheffrahn (programmadirecteur European Rail Traffic Management System)
  • Jeannette Baljeu (gedeputeerde provincie Zuid-Holland)

Datum: 21-11-2023 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 16:30 uur, start 17:00 uur

Meld je hier aan