27 februari 2024 - 27 februari 2024 , Glazen Zaal

Reuring!Café #117: Grote opgaven!; ander repertoire?

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 117e editie van Reuring!Café aan:

Grote opgaven!; ander repertoire?

De overheid staat voor grote opgaven, zeker in het fysieke domein. Meer verbindingen in heel Nederland; betere antwoorden voor mensen met mobiliteitsarmoede; ‘water en bodem sturend’; meer woningen; nieuwe oplossingen voor het milieu; meer investeren in onderhoud en instandhouding… We willen zoveel in dit kleine landje dat we dat binnen de bestaande ruimte niet kunnen waarmaken. Of het nu gaat om meer woningen, betere mobiliteit of duurzame energie, alles vraagt om ruimte en om geld. Deze zijn beide beperkt. Sterker nog, we weten inmiddels dat we niet overal meer kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in de uiterwaarden. Hierdoor ontstaan er spanningen, daar is een nieuw repertoire voor nodig. Het risico is dat we zaken vooruitschuiven en geen beslissingen nemen of hooguit deelbeslissingen. Hoe beslechten wij conflicten zonder lange tijd stil te staan? Hoe hakken wij lastige knopen door en wanneer? Hoe brengen wij samenwerking op een hoger planniveau? Welke traditionele patronen moeten we doorbreken? Het nieuwe repertoire vraagt om meer samenwerking tussen overheden, maar ook met de marktpartijen. Zo kan er geleerd worden om om te gaan met onzekerheden, om het vermogen te leren en om het kunnen kiezen zonder dat het voelt als verliezen. In dit Reuring-debat, dat samen met het ministerie van IenW georganiseerd wordt, zal er worden gedebatteerd over wat die grote opgaven zijn en over het repertoire dat daarvoor nodig is.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, bestuurslid van de VOM, is onze debatleider. Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is host van de avond. 

De bankgasten van de avond zijn:

  • Frits van Bruggen (voorzitter van de RAI Vereniging)
  • Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht)
  • Leentje Volker (hoogleraar Integrated Project Delivery, Universiteit Twente)
  • Rob van Wingerden (Interim CEO Strukton, daarvoor CEO BAM)