25 oktober 2017 16:30 , Glazen Zaal

Reuring!Café

De zelfrijdende auto is er, wat nu? Op weg naar een wereld zonder mobiliteitsproblemen

De transitie naar slimme mobiliteit is meer dan ooit een publiek-privaat samenspel. Wegbeheerders en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Dit levert marktkansen voor het bedrijfsleven op en (kosten)effectiever verkeersmanagement voor de overheid. Bij iedere innovatie rond de zelfsturende auto is de overheid betrokken als wegbeheerder, voor de verkeersveiligheid, doorstroming, milieu en ruimtelijke ordening.

In het huidige verkeerssysteem werken voertuigen, infrastructuur en verkeersgedrag samen. De groeiende verkeerscomplexiteit zorgt voor een toename aan verkeersveiligheidsrisico’s. Door toenemende automatisering ontstaan nieuwe mogelijkheden om deze instabiliteit te verminderen. Zeker als dit in de richting van zelfrijdende voertuigen gaat. De verhouding tussen bestuurders, voertuig en infrastructuur verandert. Smart mobility, de inzet van ICT-voorzieningen ten behoeve de leefbaarheid en bereikbaarheid van ons land, is in opkomst.

De private sector speelt in op deze ontwikkeling door mobiliteit als service aan te bieden. Er komen verschillende aanbieders die mobiliteits diensten leveren aan reizigers. Zij handelen als tussenpersoon tussen de reiziger en de aanbieder van transportmiddelen- en diensten.

Smart mobility en andere ontwikkelingen brengen nieuwe problemen met zich mee. Hoe verhoudt de overheid zich tot de verstrekking van transportmiddelen en diensten en is het beter om dit op basis van publiek-private samenwerking te doen?

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook deze keer verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid bij het ministerie van IenM, is de presentator. Host is Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW.

Gasten
– Maurice Geraets, directeur Nederland NXP
– Steven van Eijck, voorzitter RAI/Bovag
– Carlo van de Weijer, TU Eindhoven en TomTom
– Petra Delsing, algemeen directeur CBR