24 februari 2016 17.00 , Club Smederij

Reuring!Tour Tilburg

Op zoek naar dé participerende overheid

Een samenleving die maximaal haar eigen maatschappelijke kracht benut, dat is waar we naartoe gaan! Hoort daar nu een participerende burger bij en een terugtredende overheid, of zou de overheid sámen met de burger een actieve en participerende rol kunnen vervullen? De gemeente Tilburg heeft overheidsparticipatie als een van de grote opgaven voor de komende jaren benoemd.

Steeds vaker doen zich vragen voor over welke rol de overheid in netwerken moet aannemen. Zo is het een uitdagende spagaat dat de gemeente op het ene moment sterk sturend optreedt op de inhoud van initiatieven, terwijl ze op het andere moment benadrukt dat de samenleving ruimte moet krijgen. Hoe identificeren wij het publiek belang en hoe wordt dit gewogen? Welke rollen heeft de overheid?

In welke vormen kunnen een actieve overheid en een actieve samenleving elkaar versterken? Welke ruimte moet de overheid pakken en welke afstaan? Hoe en wanneer kan de overheid ‘loslaten in vertrouwen’ of afzien van ingrijpen in autonome sociale processen? Hoe en wanneer kan de overheid nog geloofwaardig een publieke taak en verantwoordelijkheid claimen? Dit is waar wij op 24 februari tijdens de Reuring!Tour Tilburg over in debat gaan, we gaan op zoek naar de bedoeling.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens dit Reuring!Café zal er vooraf en na afloop muzikale begeleiding zijn door een band. Mark Frequin, DG bereikbaarheid bij het ministerie van IenM, is onze presentator.

Host is Gabriëlle Haanen, Gemeentesecretaris Tilburg

Te gast zijn: Albert Jan Kruiter, René ten Bos en Stavros Zouridis.

Speciale gast is Peter Noordanus.