13 december 2021 15:00 ,

RVS eindessay: Machtige Mensbeelden

Op maandag 13 december biedt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) zijn eindejaarsessay Machtige Mensbeelden tijdens een symposium aan Marcelis Boereboom, Secretaris-Generaal van VWS, aan. Onder andere André Bosman (voorzitter van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties), Esmah Lahlah (wethouder van de gemeente Tilburg) en Amma Asante (voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad) zullen hun visie op dit actuele thema geven.

Traditiegetrouw brengt de RVS in december een eindejaarspublicatie uit. Dit jaar in de vorm van een essay over Machtige Mensbeelden. Op basis van mensbeelden kwam bijvoorbeeld de bijstand als vangnet tegen armoede tot stand, voortgekomen uit de politieke overtuiging dat het hebben van een bestaansminimum niet langer op liefdadigheid gebaseerd mocht zijn. En een recenter voorbeeld: politieke keuzes over het voorzieningenaanbod in de zorg voor ouderen gaan uit van de aanname dat zo lang mogelijk thuis blijven wonen een waardig bestaan ten goede komt.

In Machtige Mensbeelden staat de RVS stil bij keuzes in politiek en beleid die mede worden bepaald door het beeld dat de overheid heeft van het leven en gedrag van burgers. De invloed van dergelijke mensbeelden reikt ver. Kritische debatten, bijvoorbeeld over mogelijk frauderende burgers, hebben in de afgelopen jaren een grote invloed gehad op hoe de overheid burgers benadert.

Dit essay stelt dat de huidige Nederlandse verzorgingsstaat vastloopt in eenzijdige veronderstellingen over burgers. Eenmaal vastgelegd in wet- en regelgeving verstarren mensbeelden in de bureaucratische logica van de verzorgingsstaat. Wat begint als een opvatting over het leven en het gedrag van burgers wordt geleidelijk een bepaalde standaard, waarvan nog maar moeilijk is af te wijken. Het gevolg is een verzorgingsstaat die in het goedbedoelde pogen om menselijke waardigheid voor iedereen te garanderen, diezelfde menselijke waardigheid onder druk zet. Deze dynamiek vraagt om tegenwicht, bij de landelijke en lokale overheid. Want daar worden politieke keuzes voor menswaardig bestaan gemaakt, gelegitimeerd en uitgevoerd.

Programma

  • 15:00-15:10 Welkomstwoord en opening door Stannie Driessen, directeur RVS
  • 15:10-15:20 Inleiding eindejaarspublicatie, essay Machtige Mensbeelden door Willemijn van der Zwaard, auteur en oud-medewerkster RVS.
  • 15:20-15:35 Tweegesprek over Machtige Mensbeelden tussen Jet Bussemaker, voorzitter RVS, en Willemijn van der Zwaard
  • 15:35-15:45 Aanbieding en reactie op het essay van de secretaris-generaal Marcelis Boereboom
  • 15:45-16:00 Reactie op het essay door André Bosman, voorzitter van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties.
  • 16:00-16:30 Paneldiscussie geleid door Stannie Driessen waarbij de deelnemers hun visie op het essay zullen delen.
  • 16:30-16:35 Afsluiting

Livestream
Wilt u het symposium ook volgen? Dat kan via een livestream op de website van Nieuwspoort.