02 april 2021 10:00u ,

Samenwerken als één overheid

Online bijeenkomst Vereniging voor Bestuurskunde

Samenwerken als één overheid, vanuit de maatschappelijke opgave. Het klinkt zo logisch. En goed. Wie wil dat nu niet? Recente rapporten wijzen ook allemaal op het nut en belang er van. Zo was er recent het rapport van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen die voor de komende kabinetsformatie een reeks aanbevelingen formuleerde voor het samenwerken als één overheid. En op tal van plekken worden deze geluiden opgepikt en overgenomen.

Samenwerken als één overheid kent echter ook beperkingen. In een andere recente studie, ‘Grenzeloos Samenwerken’, wijst bijvoorbeeld op de oorsprong en ook het nut van grenzen tussen en binnen organisaties en arrangementen. En vanuit de wereld van het staats- en bestuursrecht is er veel discussie over de opzet van interbestuurlijke samenwerkingen en regionale verbanden.

In deze sessie zoomt de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) op een heel specifiek deel van dit levendige en actuele debat in. Wat betekent het om als publiek manager als één overheid te werken, en daarbij steeds het grensverkeer tussen over organisaties heen te doorlopen? Wat moet je daarvoor kunnen? Wat kun je doen? En wat moet je vooral laten? Dat gaat enerzijds over wat er buiten moet gebeuren, maar ook over hoe je het binnen in de eigen organisatie goed bij elkaar houdt.

Noodgedwongen voert de VB het gesprek online. Een panel van wetenschappelijke sprekers en ervaringsdeskundigen voert met elkaar discussie en de kijkers discussiëren op afstand via chat en camera mee. Het wordt dus een actieve sessie, met mensen uit zoveel mogelijk verschillende lagen en delen van het openbaar bestuur die deelnemen aan het gesprek.

Programma
10.00 Aftrap Mirko Noordegraaf, voorzitter van de VB 10.05 Inleiding door Martijn van der Steen (NSOB)
10.25 Inleiding door Arne van Hout, gemeentesecretaris Nijmegen
10.45 Paneldiscussie, geleid door Peggy Hurkmans, gemeentesecretaris Bernheze

Het panel bestaat uit:
Pim van Vliet, voorzitter VGS
Loes Mulder, SG ministerie SZW
Liesbeth Spies, Burgemeester Gem. Alphen aan den Rijn
Nathan Ducastel, Directeur Informatie Samenleving VNG
Arne van Hout, Gemeentesecretaris Nijmegen
Martijn van der Steen, Adj-directeur NSOB en Hoogleraar EUR

In de chat kunnen overige deelnemers mee discussiëren en vragen stellen.

12.00 Afsluiting

Deelnemen? Klik hier of mail voor meer informatie naar info@bestuurskunde.nl.