28 januari 2016 15:30-17:00 uur , CAOP

Fusies en samenwerking

Openbaar seminar georganiseerd door de Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector bij CAOP

Prof. dr. Jos Blank, hoogleraar Productiviteit in de Publieke Sector behandelt een deel van zijn oratie Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector 1985-2012.

Thomas Niaounakis, onderzoeksadviseur en promovendus verbonden aan IPSE Studies (TU Delft/CAOP) spreekt over gemeentelijke samenwerking en hoe je schaalvoordelen kunt uitnutten zonder te fuseren.

Het debat richt zich op de brede publieke sector en is interessant voor bijvoorbeeld beleidsmakers, management, HRM, bestuurders, onderhandelaars, medezeggenschap, adviseurs.