18 maart 2019 13:30 uur , Postillion Hotel Bunnik

Slotbijeenkomst De Veranderende Gemeente

Een vernieuwende kijk op gemeentelijke verandering en ontwikkeling
Op maandag 18 maart vindt de slotpresentatie van het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente (DVG) plaats. Hoe veranderen gemeenten eigenlijk? Dat was de onderzoeksvraag waarmee prof. dr. Thijs Homan het afgelopen jaar in opdracht van het A&O fonds Gemeenten aan de slag ging. Doel van het traject was inzicht te krijgen in de processen, patronen en dynamieken die aan de orde zijn bij gemeentelijke verandering en ontwikkeling. Het is nadrukkelijk geen normatief onderzoek en gaat dus niet over hoe het moet, maar over hoe het gaat.

De Veranderende Gemeente is opgezet als een leer- en onderzoekstraject. Er zijn honderden deelnemers van bijna even zovele gemeenten bij betrokken. Het onderzoek levert verrassende nieuwe inzichten op door de gemeentelijke dynamiek vanuit vernieuwende invalshoeken te bestuderen. Wie had er bijvoorbeeld al eerder gehoord over de rol die ‘veranderfonteintjes’ en ‘taalgenootschappen met privé-aanlegsteigers’ spelen bij de gemeentelijke ontwikkeling?

Programma
13.30 u Opening door Gijsbert Boggia, voorzitter A&O fonds Gemeenten
13.40 u Opbrengsten en inzichten uit De Veranderende Gemeente, Thijs Homan
Uitwisseling met deelnemers
14.45 u pauze
15.00 u Ronde 1 Worldcafe
15.45 u Ronde 2 Worldcafe
16.15 u Wrap up door Thijs Homan
16.30 u Afsluiting door Gijsbert Boggia en borrel

Voor wie?
Bij de slotbijeenkomst DVG zijn allen die betrokken zijn bij verandertrajecten in gemeenten welkom: wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsleden, directeuren, management, interne organisatieadviseurs, staffunctionarissen, (beleids)medewerkers, OR en medezeggenschapsmedewerkers.

Begeleiding
Prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft van de Open Universiteit begeleidde het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Thijs Hofman is hoogleraar Implementation & Change Management bij de Open Universiteit en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is o.a. auteur van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren. Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatie-ontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit en zelfstandig adviseur.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk maandag 11 maart.

Meer informatie en aanmelden