28 maart 2019 , De Woonindustrie, Nieuwegein

Symposium Blik op samenspel

Veranderend samenspel in openbaar bestuur
 Maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak van overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en maatschappelijke organisaties. Dit samenspel staat centraal op het symposium dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert op 28 maart aanstaande.

Het openbaar bestuur staat ten dienste van de inwoners. Zij kiezen hun vertegenwoordigers en laten van zich horen. Dit betekent dat het openbaar bestuur dicht bij de inwoners op lokaal niveau moet acteren. Maar soms is acteren op het regionale niveau treffender en soms zelfs op nationaal of internationaal niveau. Het een sluit het ander niet uit.

Want hoe houden we de wijk of regio leefbaar als bedrijven niet innoveren, als jongeren wegtrekken omdat opleidingskansen ontbreken, als woonvoorzieningen niet aansluiten op ouderen en mensen vereenzamen Een samenspel van maatwerk en samenwerken als één overheid is dan nodig. Op deze manier zorgen we voor een representatief, weerbaar en slagvaardig openbaar bestuur.

Dit samenspel kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de bestuurlijke verhoudingen, voor de overheidsfinanciering en voor de lokale democratie. Over deze onderwerpen en meer gaat deze bijeenkomst.

Locatie
De Woonindustrie
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein

Doelgroep
Het symposium is voor alle ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, en voor allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en steeds veranderende positie van het openbaar.

Meer informatie vindt u op de site Blikopsamenspel.nl.