08 oktober 2021 ,

Symposium Participatiedemocratie

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen kan meedoen in een eerlijk en open gesprek? Hoe duidelijk bent u over de uitkomsten van dat gesprek? Hoe zorgt u dat meedoen doeltreffend is en dat er voldoende tegenspraak is? Welke lessen zijn belangrijk en hoe kunt u die gebruiken voor uw eigen democratische ambities?

In dit symposium gaat u samen (digitaal) aan de slag met de dilemma’s en mogelijke oplossingen, in lezingen, braindates en interactieve workshops.

Gemeente Heerenveen heeft deze raadsperiode intensief geëxperimenteerd met verschillende manieren om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Studenten van NHL Stenden hogeschool hebben deze processen gemonitord. De lessen die we hieruit kunnen trekken, vragen om aandacht voor dilemma’s in de democratie, zoals transparantie en legitimiteit. Maar ook voor de aanpak die we kiezen en hoe dat beter kan. Naast de geleerde lessen wordt ook de unieke samenwerking tussen de hogeschool en de gemeente met andere overheden en studenten gedeeld.

Locatie en tijd

10.30 – 15.00 uur

Organisator

Gemeente Heerenveen, NHL Stenden hogeschool, Democratie in Actie