31 oktober 2019 14.30 , Eerste Kamer der Staten-Generaal

Van Slingelandtlezing

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 31 oktober om 15.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Binnenhof 22) te Den Haag.

De Van Slingelandt-lezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur:

In 2019 wordt de lezing verzorgt door Michel van Eeten, met een coreferaat van Patricia Zorko (NCTV)

Aansluitend om 16.30 uur zal de uitreiking van de Van de Spiegelprijs plaatsvinden, door de jury van de Van de Spiegelprijs.

Programma:

  • 14.00 uur Ontvangst VB leden voor ALV
  • 14.15 uur ALV (alleen voor VB leden)
  • 14.30 uur Ontvangst deelnemers VSL en Van de Spiegelprijs uitreiking
  • 15.00 uur Van Slingelandt-lezing en discussie
  • 16.30 uur Uitreiking Van de Spiegelprijs door Michiel Herweijer
  • 17.00 uur Afsluiting met een drankje/hapje

Deze lezing en discussie, alsmede de prijsuitreiking is gratis toegankelijk voor VB leden door een email te sturen naar Wilma Bosmans-Kruize, info@bestuurskunde.nl. Niet-leden betalen 50 euro, niet studentleden 10 euro. Aanmelden kan via de VB-website: www.bestuurskunde.nl